Úvod > Fakulta >

Prednáška:" Manažment podujatí v cieľovom mieste cestovného ruchu"

Dátum: 20. 4. 2015
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P116 - hlavná budova
Odborný gestor: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Hlavný cieľ: Predstaviť osobitosti manažmentu organizovaných podujatí vo vybraných strediskách cestovného ruchu.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Kristína Pompurová
Titul: doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KCRaSS
E-mail:
kristina.pompurova
Telefón: 048/446 2216
 
Zoznam priložených súborov

pozvánka na prednášku 20.4.2015.docx (8. 4. 2015 11:04:07)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: