Úvod > Fakulta >

Prednáška: "Ako sa rozvíjať pre naplnenie svojich cieľov"

Diskusia s Bohuslavom Švihrom.
Špičkový mentálny kouč a odborník na neurolingvistické programovanie. Ak máte chuť na sebe pracovať, chcete prepojiť osobnostný rozvoj so zmyslom svojho bytia a dozvedieť sa o technikách tých najúspešnejších manažérov, príďte na prednášku spojenú s diskusiou.
 
Dátum: 28. 4. 2015
Čas začiatku: 17:30
Čas ukončenia: 18:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Aula Rotunda - nová budova
Odborný gestor: EF KVEaRR - Ing.Mária Svidroňová, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Svidroňová
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
maria.svidronova
Telefón: 048/446 2311
 
Zoznam priložených súborov

Bohuslav Švihra Plagát.jpg (9. 4. 2015 8:40:28)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: