Úvod > Fakulta >

Prednáška:"Vzostup, pád a znovuzrodenie nemeckých vín./Aufstieg, Abstieg und Wiederaufstieg des deutschen Weins."

Jar v nemeckom jazyku
/Frühling in deutscher Sprache/
 
Dátum: 21. 4. 2015
Čas začiatku: 19:00
Čas ukončenia: 20:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Stredoslovenské osvetové stredisko, Dolná 35, Komorná sála
Odborný gestor: EF UMB - KOJK - Thomas Edeling,M.A., PhD.
Hlavný cieľ: Podpora vyučovania nemeckého jazyka
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: nemecký
 
Kontaktná osoba
Meno: Thomas Edeling
Titul: M.A., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail: thomasedeling@freenet.de
Telefón: 048/446 2513
 
Zoznam priložených súborov

Deutscher_Fruehling_2015-2_in_Bansk__Bystrica_Thomas.docx (13. 4. 2015 12:13:14)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: