Úvod > Fakulta >

Interkultúrna prezentácia a beseda/Präsentation und Diskussion zur Wanderlust in Deutschland. „Cieľ dovolenky - putovanie. Nemci ako ľudia s vysokou intenzitou cestovania“/„Wandern ist das Reiseziel. Die Deutschen als reiselustige Menschen“

Jar v nemeckom jazyku
/Frühling in deutscher Sprache/
 
Dátum: 28. 4. 2015
Čas začiatku: 18:30
Čas ukončenia: 19:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
Odborný gestor: EF UMB - KOJK - Mgr.Viera Krešáková, PhD.
Hlavný cieľ: Interkultúrne spoznávanie
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
nemecký
 
Kontaktná osoba
Meno: Viera Krešáková
Titul: Mgr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
viera.kresakova
Telefón: 048/446 2524
 
Zoznam priložených súborov

Deutscher_Fruehling_2015-2_in_Bansk__Bystrica_Thomas.docx (13. 4. 2015 12:19:53)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: