Úvod > Fakulta >

Čítanie z knihy/Lesung aus „Die Business-Class macht Ferien

Jar v nemeckom jazyku
/Frühling in deutscher Sprache/
 
Dátum: 7. 5. 2015
Čas začiatku: 15:30
Čas ukončenia: 16:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Štátna vedecká knižnica, nemecká študovňa
Odborný gestor: EF UMB - KOJK - Thomas Edeling, M.A.,PhD.
Hlavný cieľ: Podpora vyučovania nemeckého jazyka
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: nemecký
 
Kontaktná osoba
Meno: Thomas Edeling
Titul: M.A.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail: thomasedeling@freenet.de
Telefón: 048/446 2513
 
Zoznam priložených súborov

Deutscher_Fruehling_2015-2_in_Bansk__Bystrica_Thomas.docx (13. 4. 2015 12:24:12)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: