Úvod > Fakulta >

Premietanie filmu „Die Fälscher“/„Falšovatelia alebo Diablova dielňa“

Jar v nemeckom jazyku
/Frühling in deutscher Sprache /
 
Dátum: 11. 5. 2015
Čas začiatku: 19:00
Čas ukončenia: 20:40
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Záhrada – centrum nezávislej kultúry
Odborný gestor: EF UMB - KOJK - Mgr. Viera Krešáková, PhG.
Hlavný cieľ: podpora vyučovania nemeckého jazyka
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
nemecký
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Viera Krešáková
Titul: Mgr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
viera.kresakova
Telefón: 048/446 2524
 
Zoznam priložených súborov

Deutscher_Fruehling_2015-2_in_Bansk__Bystrica_Thomas.docx (13. 4. 2015 12:31:41)
Einladung Film Fälscher 11515v2.docx (11. 5. 2015 13:15:35)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: