Úvod > Fakulta >

Premietanie filmu „Soul Kitchen“

Jar v nemeckom jazyku
/Frühling in deutscher Sprache/
 
Dátum: 12. 5. 2015
Čas začiatku: 19:00
Čas ukončenia: 20:50
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Záhrada – centrum nezávislej kultúry
Odborný gestor: EF UMB - KOJK - Ulrike Schneider
Hlavný cieľ: podpora vyučovania nemeckého jazyka
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
nemecký
 
Kontaktná osoba
Meno: Ulrike Schneider
Titul:
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
uschneider
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Deutscher_Fruehling_2015-2_in_Bansk__Bystrica_Thomas.docx (13. 4. 2015 12:46:11)
Einladung Film soul kitchen 12515v2.docx (11. 5. 2015 13:15:54)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: