Úvod > Fakulta >

Ekonómovia v pohybe

Študentská rada EF UMB Vás pozýva na 5.ročník športovo-zábavného podujatia o pohár dekana fakulty
 
Dátum: 21. 4. 2015
Čas začiatku: 12:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - areál EF - nová budova
Odborný gestor: Študentská rada EF
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Pavol Číčel
Titul: Bc.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail: pavolcicel@centrum.sk
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

plagat3.1.png (13. 4. 2015 14:24:07)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: