Úvod > Fakulta >

Prednáška Jozefa Makúcha:"Menová politika ECB v súčasnom ekonomickom prostredí"

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať na Vedecký seminár Imricha Karvaša pod záštitou Národnej banky Slovenska
a rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
na ktorom vystúpi doc.Ing.Jozef Makúch,PhD.,
guvernér NBS.
 
Dátum: 27. 4. 2015
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Aula Rotunda - nová budova
Odborný gestor: doc. Ing. Emília Zimková, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón: 048/446 6322
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

VSIK_V_poster.png (14. 4. 2015 14:22:37)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: