Úvod > Fakulta >

Prednáška: "Je daňový úrad ozajstný strašiak?" Štruktúra a poslanie daňového úradu.

Prednášajúca-Ing.Iveta Sásiková, riaditeľka daňového úradu Banská Bystrica.

 
Dátum: 29. 4. 2015
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - učebňa U3 - nová budova
Odborný gestor: EF UMB - KOJ - Mgr.Dagmar Škvareninová,PhD., PaedDr.Marta Vránova,PhD.
Hlavný cieľ: Predstaviť štruktúru a hlavné úlohy, poslanie daňového úradu.

Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:daňovníctvo, daňové úrady
Ďalšie informáciePrednáška je plánovaná pre skupinu 1.COJ 4,ktorá má seminár v tomto čase.
 
Kontaktná osoba
Meno: Dagmar Škvareninová
Titul: Mgr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
dagmar.skvareninova
Telefón: 048/ 446 2517
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: