Úvod > Fakulta >

Medzinárodná vedecká konferencia na tému: „Inovácie a podnikanie. Teória a prax.”

V ostatných rokoch rastie v strediskách biznisu presvedčenie o kľúčovej úlohe, ktorú zohráva inovácia pri tvorbe podnikov a ich úspechu. Okrem toho čoraz širšie uznanie si získava potreba väčšej vyváženosti inovačnosti, ktorá spája aspekty ekonomické, ekologické a spoločenské. Tieto výzvy spojené s ohraničenými vnútornými zásobami ako i vysokým rizikom a zložitosťou ťažkého spoločenského tvorenia sietí kontaktov v biznise v rámci inovačnosti a podnikania musia nabádať rozhodovateľov a zainteresovaných k stimulovaniu a zaručeniu nevyhnutných prostriedkov na účely inovačnosti a podnikania.
Cieľom konferencie je prehľad výsledkov v oblasti inovácie a podnikania ako i diskusia o aktuálnych problémoch inovácie a podnikania, čo by malo vytvoriť príležitosť na výmenu názorov a inšpiráciu na ďalšie tvorivé hľadanie.
 
Dátum: 21. 5. 2015 - 22. 5. 2015
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Odborný gestor: Maráková Vanda, doc., Ing., PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je prehľad výsledkov v oblasti inovácie a podnikania ako i diskusia o aktuálnych problémoch inovácie a podnikania, čo by malo vytvoriť príležitosť na výmenu názorov a inšpiráciu na ďalšie tvorivé hľadanie.


Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
poľský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Riadenie inovačných aktivít v organizácii, hospodárstve, EÚ a na svete Kreativita, inovačnosť, podnikanie ako teoretický problém a oblasť výskumov Potenciál inovačnej organizácie (kreovanie inovačných tendencií a schopností organizácie) Inovačnosť – príčina a efekt podnikania
Ďalšie informácieV ostatných rokoch rastie v strediskách biznisu presvedčenie o kľúčovej úlohe, ktorú zohráva inovácia pri tvorbe podnikov a ich úspechu.
Web: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=inn,2460
 
Kontaktná osoba
Meno: Maráková Vanda
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:
 

Fotky z konferencie


Stránka konferencie
 
Zoznam priložených súborov

Tlačová správa z konferencie (25. 5. 2015 13:56:40)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela