Úvod > Fakulta >

EKONOMICKÁ FAKULTA UMB DEŤOM

Dátum: 1. 7. 2015
Čas začiatku: 08:30
Čas ukončenia: 15:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Slávnostná aula - hlavná budova
Odborný gestor: doc.Ing. Anna Vaňová,PhD.,prodekanka pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľuboslava Divoková
Titul:
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
luba.divokova
Telefón: 048/446 2132
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: