Úvod > Fakulta >

TURISTICKÝ DEŇ pre zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB

V prípade nepriaznivého počasia termín bude zmenený.
 
Dátum: 17. 9. 2015
Čas začiatku: 07:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Štrbské pleso
Odborný gestor: doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Monika Tomášiková
Titul:
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
monika.tomasikova
Telefón: 048/ 446 2144
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: