Úvod > Fakulta >

Medzinárodná vedecká konferencia:" MANAŽMENT ORGANIZÁCIÍ V REÁLNOM A VIRTUÁLNOM PROSTREDÍ: PRÍLEŽITOSTI A VÝZVY VII."

Dátum: 3. 12. 2015
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 19:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Opole University of Technology, Mikolajczyka 16, OPOLE
Odborný gestor: Katedra ekonomiky a manažmentu podniku EF UMB, Faculty of Economics and Management, PO Opole
Hlavný cieľ: Výmena teoretických a praktických poznatkov o nových trendoch v manažmente organizácií, nadviazanie a prehĺbenie kontaktov s odborníkmi z domácich aj zahraničných inštitúcií.Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
poľský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
Web: http://weiz.po.opole.pl/index.php/konferencje/548-03-12-2015-management-of-organization-in-real-and-virtual-environment-opportunities-and-challenges.html
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľuboš  Elexa
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
lubos.elexa
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela