Úvod > Fakulta >

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA 2015/2016

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc.Ing.Vladimír Hiadlovský,PhD. si Vás dovoľuje
pozvať na slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 a slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela a Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UMB.
 
Dátum: 21. 9. 2015
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Beliana, Tajovského 40, Banská Bystrica
Odborný gestor: doc.Ing. Vladimír Hiadlovský,PhD., rektor
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Marián Lihan
Titul: Ing.
Organizácia: Univerzita Mateja Bela - rektorát
E-mail:
marian.lihan
Telefón: 048/4461164
 
Zoznam priložených súborov

Otvorenie_akademickeho_roka_2015_2016_A4.pdf (11. 9. 2015 8:50:56)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: