Úvod > Fakulta >

Workshop kariérového poradenstva „Pripraviť sa, pozor, štart!“

Workshop sa koná na našej univerzite v rámci celoslovenskej akcie „Týždňa celoživotného učenia“
 
Dátum: 23. 9. 2015
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Centrum dokorandov, Tajovského 10 - hlavná budova
Odborný gestor: Mgr. Tereza Roh, PhD.
Hlavný cieľ: -


Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
Web: http://www.umb.sk/aktuality/pripravit-sa-pozor-start.html
 
Kontaktná osoba
Meno: Tereza Rohn
Titul: Mgr.,PhD.
Organizácia: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
E-mail:
tereza.rohn
Telefón: 048/ 446 1164
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: