Úvod > Fakulta >

Podujatie pre pedagógov všetkých fakúlt UMB "Prežiť (akademický) rok".

Dátum: 8. 10. 2015
Čas začiatku: 13:30
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Slávnostná aula, Tajovského 10, Banská Bystrica
Odborný gestor: Mgr. Tereza Rohn, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
Web: http://www.umb.sk/kalendar-udalosti/prezit-akademicky-rok.html
 
Kontaktná osoba
Meno: Tereza Rohn
Titul: Mgr.,PhD.
Organizácia: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
E-mail:
tereza.rohn
Telefón: 048/446 1164
 
Zoznam priložených súborov

Pozvánka Prežiť rok-page-001.jpg (18. 9. 2015 10:33:26)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: