Úvod > Fakulta >

Exkurzia do Štatistického úradu SR v BB.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa štatistiky organizuje Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou UMB a Štatistickým úradom SR v Banskej Bystrici exkurziu na Deň otvorených dverí na Štatistickom úrade SR v Banskej Bystrici.

Pre záujemcov sú pripravené prednášky a diskusie s odborníkmi. V súčasnosti sú pripravené prednášky na témy:
- Úlohy a postavenie štátnej štatistiky v spoločnosti;
- Predstavenie stránky ŠÚ SR, databáz a ďalších možností získania informácií;
- Predstavenie činnosti Sekcie BB v oblasti získavania a spracovania dát v odvetví priemyslu a terénnych štatistík;
- Spolupráca ŠÚ SR s EF UMB.

Ak by ste mali návrh na ďalšie prednášky, pokojne nás kontaktujte, témy prednášok je možné ešte prispôsobiť.

Pre návštevníkov budú k dispozícií aj odborníci na individuálne konzultácie na rôzne témy súvisiace s prácou ŠÚ SR.

Každý, kto sa zúčastní exkurzie bude mať udelené voľno na cca dve hodiny v daný deň od prodekana pre pedagogickú činnosť Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Presný program a aj všetky potrebné inštrukcie dostanú prihlásení študenti na mail uvedený v prihláške.

Počet miest na exkurziu je limitovaný, preto Vás prosíme, aby ste sa zaregistrovali čo najskôr. Registrácia na exkurziu bude ukončená dňa 10. októbra 2015, alebo po naplnení počtu študentov.

Registrácia tu:
https://docs.google.com/forms/d/1nsG4FCb0CLtII-f0s2cx6Al0nsjeoliqNShR7_LAimA/viewform

 
Dátum: 20. 10. 2015
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Štatistický úrad SR v Banskej Bystrici
Odborný gestor: doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.
Hlavný cieľ: -Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
Web: http://docs.google.com/forms/d/1nsG4FCb0CLtII-f0s2cx6Al0nsjeoliqNShR7_LAimA/viewform
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Hronček
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica / CRD
E-mail:
peter.hroncek
Telefón: 048/446 2177
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: