Úvod > Fakulta >

Prednáška Daniela Gladiša z Vltava fund:Bezrizikové akcie

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici a Inštitút sporenia a investovania Vás srdečne pozývajú na prednášku riaditeľa prvého hedge fondu v strednej Európe, pána Daniela Gladiša z Vltava Fund na tému:

Bezrizikové akcie

Prednáška sa uskutoční v CAP2 (Poslucháreň 2 - Nová budova) na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Všetci ste srdečne vítaní!
 
Dátum: 12. 10. 2015
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, poslucháreň P2 - nová budova
Odborný gestor: doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
Hlavný cieľ: Priblížiť študentom stratégie výberu akcií založené na hodnotovom investovaní.


Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Investovanie, hedge fond,
Ďalšie informácie-
Web: http://www.facebook.com/events/158459651166643/
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Bc.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail: mestan.michal@gmail.com
Telefón: +421 914 275 007
 
Zoznam priložených súborov

DanielGladiš_APlagát2.jpg (5. 10. 2015 9:56:54)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: