Úvod > Fakulta >

Prezentácia štúdia na KU Eichstätt - Ingolstadt, medzinárodný field trip Čína - Honkong

KCR a SS, EF UMB zabezpečuje program inžinierskeho štúdia dvojitého diplomu v cestovnom ruchu v spolupráci s KU - Eichstätt - Ingolstadt v Nemecku. Študentky zapojené do tohto programu prezentujú systém štúdia na KU a skúsenosti z medzinárodného field tripu v Číne a Honkongu, ktorý je súčasťou štúdia dvojitého diplomu
 
Dátum: 1. 12. 2015
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Tajovského 10, Banská Bystrica, poslucháreň č. 219
Odborný gestor: doc. Ing. Jana Kučerová, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentácia inžinierskeho stupňa štúdia dvojitého diplomu v cestovnom ruchu na EF UMB a na KU Eichstätt-Ingolstadt.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Prezentácia štúdia dvojitého diplomu, prezentácia KU Eichstätt - Ingolstadt a systému štúdia na KU, informácie pre potenciálnych záujemcov o toto štúdium, prezentácia skúseností z medzinárodného field tripu v Číne a Honkongu.
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Kučerová
Titul: doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: EF UMB - KCRaSS Banská Bystrica
E-mail:
jana.kucerova
Telefón: 048/446 2214
 
Vítaní sú všetci záujemcovia o štúdium inžinierskeho programu dvojitého diplomu v cestovnom ruchu a tí, ktorí sa chcú viac dozvedieť o Číne a Honkongu očami študentiek.
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: