Úvod > Fakulta >

Prednáška Juraja Karpiša: Moderný kapitalizmus a zlé peniaze

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici a Inštitút sporenia a investovania Vás srdečne pozývajú na prednášku analytíka Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií (INESS) Juraja Karpiša na tému: Moderný kapitalizmus a zlé peniaze. Prednáška sa uskutoční v Aule Rotunde na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne vítaní!
 
Dátum: 25. 11. 2015
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - Aula Rotunda - nová budova
Odborný gestor: doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
Hlavný cieľ: Priblížiť študentom súčasnú ekonomickú situáciu so zreteľom na monetárny systém.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Paniaze, euro, kríza
Web: http://www.facebook.com/events/1507598639560019
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Bc.
Organizácia: EFUMB a Inštitút sporenia a investovania
E-mail: mestan.michal@gmail.com
Telefón: +421 914 275 007
 
Zoznam priložených súborov

JurajKaripiš_Plagát3.jpg (8. 10. 2015 15:14:30)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: