Úvod > Fakulta >

Profesor Peter Nijkamp na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela 3. a 4. novembra 2015 - vedecké sympózium

Prof.Peter Nijkamp, jeden z najlepších svetových ekonómov a špičkový vedec s medzinárodným renomé sa predstaví na EF UMB so sériou mimoriadne atraktívnych a inšpiratívnych prednášok a workshopom pre doktorandov.
 
Dátum: 3. 11. 2015 - 4. 11. 2015
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: 3.11.2015 - P1, 4.11.2015 - Aula Rotunda
Odborný gestor: Ing. Kamila Borseková, PhD.
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom podujatia je priniesť zaujímavé a inšpirujúce poznatky a skúsenosti jedného z najlepších ekonomóv na svete a špičkového vedca, prof.Nijkampa,na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela.

Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:Úloha kreativity v moderných prístupoch k regionálnemu a miestnemu rozvoju. Vedecký workshop pre doktoradnov na vybrané témy ako migrácia, cestovný ruch, etika podnikania, kultúrne dedičstvo a územný rozvoj. Veda – povolanie alebo celoživotná misia? Zánik vzdialenosti v digitálnej ére.
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Kamila Borseková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
kamila.borsekova
Telefón: 048/446 6213
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

prof. Nijkamp at Faculty of Economics PROGRAM.pdf (14. 10. 2015 15:02:53)
prof. Nijkamp na Ekonomickej fakulte PROGRAM.pdf (14. 10. 2015 15:02:40)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: