Úvod > Fakulta >

Objav svoje silné stránky

Jan Műhlfeit, 21 rokov pracoval ako jeden z najúspešnejších vrcholových manažérov v Microsofte a radil aj Billlovi Gatesovi. Je globálny stratég, kouč a mentor. Na základe svojich skúseností vytvoril unikátnu metodiku ako pracovať so svojimi silnými stránkami a talentami.
 
Dátum: 27. 10. 2015
Čas začiatku: 17:30
Čas ukončenia: 18:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Aula Rotunda - nová budova
Odborný gestor: Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
Hlavný cieľ: Inšpirovať mladých ľudí na ceste osobného rozvoja.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Sebarozvoj, motivácia, manažment.
Ďalšie informácie-
Web: http://www.zadobe.sk/objav-svoje-silne-stranky/
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Murray Svidroňová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB, KVEaRR, ZADOBE
E-mail:
maria.murraysvidronova
Telefón: 048/446 2311
 
Zoznam priložených súborov

JM_na web.jpg (13. 10. 2015 12:40:35)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: