Úvod > Fakulta >

Exkurzia pre študentov do podniku TATRAMAT, a.s. v Poprade-Matejovciach

Pri príležitosti týždňa vedy a techniky na Slovensku sa dňa 11. 11. 2015 uskutoční exkurzia pre študentov do podniku TATRAMAT, a.s. Podnik predstaví portfólio svojich produktov - ohrievače vody, systém manažérstva kvality a výrobný proces.
 
Dátum: 11. 11. 2015
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Tatramat, a.s. Poprad
Odborný gestor: Mgr. Iveta Kontríková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať prepojenie vedy a techniky s praxou
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Výrobný proces, Produktové portfólio, Systém manažérstva kvality
 
Kontaktná osoba
Meno: Iveta Kontriková
Titul: Mgr.,PhD.
Organizácia: Inštitút manažérskych systémov Poprad
E-mail:
iveta.kontrikova
Telefón:
 
Záujemcovia (max. 20 študentov) sa môžu prihlásiť mailom u Mgr. Ivety Kontríkovej, Phd. (iveta.kontrikova@umb.sk) najneskôr do 5.11.2015. Odchod na exkurziu je v stredu 11.11.2015 o 9,00 spred budovy IMS v Poprade. Predpokladaný návrat o 12.00.
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: