Úvod > Fakulta >

Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy.

9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s hlavnou témou "Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy."
 
Dátum: 27. 10. 2015
Čas začiatku: 08:30
Čas ukončenia: 17:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Slávnostná Aula
Odborný gestor: prof. Ing. Marta Orviská, PhD
Hlavný cieľ: Medzinárodná vedecká konferencia „Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy“ je pokračovaním pravidelných konferencií, ktoré už tradične organizujú Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici a Zastúpenie EK na Slovensku v spolupráci s partnermi. Cieľom konferencie je podporiť odbornú a akademickú diskusiu a výmenu poznatkov na aktuálne témy fiškálnych a menových aspektov finančnej stability a regulačného mechanizmu v meniacom sa ekonomickom prostredí krajín Európskej únie a vytvárania tvorivého prostredia pre inovácie v prostredí verejného a súkromného sektora ako zdroja udržateľného rastu v ďalšom období


Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Rokovania v nasledujúcich sekciách: A: Fiškálne a menové aspekty finančnej stability v EÚ B: Inovácie a udržateľný rast C: Vzdelávanie a výskum vo financiách
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Erika Ľapinová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
icdfa
Telefón: 048/446 6313
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Konferencia_sablona_prispevku.doc (15. 10. 2015 10:46:52)
Pozvanka_konferencia_2015.pdf (26. 10. 2015 14:52:12)
zavazna prihlaska_2015-1(1).docx (15. 10. 2015 10:46:45)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: