Úvod > Fakulta >

Životné mapy a komunikačné typy osôb vhodné pre prácu v interkultúrnom prostredí

Prezentácia manželov Kopsovcov, ktorí sa zaoberajú metódou životnej mapy. Táto metóda sa využíva na pochopoenie vlastného života od narodenia až po súčasnoť s náhľadom do budúcnosti. Slúži aj pre potreby vhodných foriem komunikácie vzhľadom na rôzne komunikačné typy ľudí a situácie v pracovnom a interkultúrnom prostredí.
 
Dátum: 3. 11. 2015
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica, poslucháreň č. 2
Odborný gestor: prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentácia metódy životnej mapy a komunikačných typov pre študentov inžinierskeho stupňa štúdia a širšiu odbornú verejnosť.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: český
Tematické okruhy:Prezentácia životnej mapy, komunikačné typy, pochopenie väzby medzi životnou mapou a komunikačným typom, komunikácia v pracovnom a interkultúrnom prostredí.
 
Kontaktná osoba
Meno: Milota Vetráková
Titul: prof.,Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB - KCR a SS
E-mail:
milota.vetrakova
Telefón: 048/446 2220
 
Prezentácia je určená študentom druhého stupňa štúdia zapísaných na predmet Manažérska komunikácia a vítaní sú všetci záujemcovia o ponúkanú problematiku.
 
Zoznam priložených súborov

logo oblé kopie.jpg (16. 10. 2015 13:07:37)
Zivotni mapy (14 of 14).jpg (16. 10. 2015 13:07:31)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: