Úvod > Fakulta >

Konzultačný deň pred prijímacími skúškami pre uchádzačov o štúdium na EF UMB

Dátum: 24. 5. 2008
Čas začiatku: 8.30
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB B. Bystrica
Odborný gestor: Referát marketingu a ďalšieho vzdelávania EF UMB - M. Hrušovská
Hlavný cieľ: Poskytnutie základných informácií o obsahu a rozsahu vedomostí potrebných na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na EF UMB z matematiky, ekonómie a cudzieho jazyka.
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika