Úvod > Fakulta >

Seminar Academica Turistica

Dátum: 18. 3. 2016
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
Hlavný cieľ: Model organizácie a financovania rozvoja cestovného ruchu v cieľových miestach.
(referuje Ing. Miroslava Medveďová)
Model riadenia pracovnej motivácie v hoteloch. (referuje Ing. Ľudmila Mazúchová)
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Diana Kvasnová
Titul: Ing.
Organizácia: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
E-mail:
diana.kvasnova
Telefón: 048/ 446 2219
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: