Úvod > Fakulta >

Vyhodnotenie udržateľného rozvoja v EÚ pomocou agregovaného SD indexu

Seminár - Vyhodnotenie udržateľného rozvoja v EÚ pomocou agregovaného SD indexu
 
Dátum: 12. 11. 2015
Čas začiatku: 14:30
Čas ukončenia: 15:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P111 - hlavná budova
Odborný gestor: EF UMB KVE a RR
Hlavný cieľ: Cieľom seminára je oboznámiť poslucháčov s novo vytvoreným agregovaným indexom udržateľného rozvoja pre EU-27.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Udržateľný rozvoj, stratégia udržateľnosti rozvoja EÚ
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Vitálišová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB KVE a RR
E-mail:
katarina.vitalisova
Telefón: 048/ 446 2017
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: