Úvod > Fakulta >

SAP kamion - SAP Run Simple Tour

Akcia "SAP kamion" je zameraná na vysvetlenie a hlavne prezentovanie základov "In Memory Computing a Big Data" s využitím platformy SAP HANA. Očakáva sa, že táto nová technológia spolu s mobilným prístupom k podnikovým dátam v reálnom čase zlepšia riadenie podnikov. Dáta sa vrátia späť do operačnej pamäte, čím sa zabezpečí k nim veľmi rýchly prístup z aplikačných programov (aplikácií), lebo nebude nutný ich prenos z disku do operačnej pamäte, aby sa mohol vykonať výpočet. Tento postup podstatne urýchli spracovanie dát, čím umožní manažmentu riadiť podnik v reálnom čase aj pomocou mobilných technológií.
 
Dátum: 23. 10. 2015
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia: 14:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Odborný gestor: Ing. Bohuslav Martiško, CSc., Ing. Igor Kollár, PhD.
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom je prezentovať nové technológie (In Memory Computing, Big Data, mobilný prístup, riadenie procesov v reálnom čase) pre študentov a zamestnancov UMB, ako aj pre široku odbornú verejnosť.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Informačné technológie: Big Data, In Memory Computing. Manažment: riadenie biznis procesov v reálnom čase
Web: http://go.sap.com/sk/docs/download/2015/10/e60ef40e-457c-0010-82c7-eda71af511fa.pdf
 
Kontaktná osoba
Meno: Bohuslav Martiško
Titul: Ing.,CSc.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
bohuslav.martisko
Telefón: 0904 830 362
 
Záverom by sme mohli skonštatovať, že „stará móda sa vracia“. Táto fráza platí teda aj v oblasti IT, ale len na princíp, nie na technológie. Dáta sa vracajú teda znovu do operačnej pamäte, kde k nim budú mať aplikačné programy veľmi rýchli prístup. Zmenia sa tým aj programovacie postupy, dáta už nebude nutné premiestňovať z disku do operačnej pamäte,keď s nimi budeme potrebovať vykonať matematické operácie. Zrýchli sa tým spracovanie procesov, čím sa zabezpečí ich riadenie v reálnom čase.Jednotný dátový priestor, kde budú uložené všetky podnikové dáta (BIG DATA) , štruktúrované a neštruktúrované, umožní robiť kvalitnejšie ad – hoc a predikčné analýzy. V mnohých riešeniach nebudeme musieť používať nepresné štatistické výstupy, budeme mať možnosť veľmi rýchlo spracovať všetky dáta, ktoré k danému problému budeme mať k dispozícii.Rozsiahle použitie mobilných technológií nám umožní byť v kontakte so svojou firmou a riešiť problémy riadenia biznis procesov v reálnom čase aj vtedy, keď budeme fyzicky na inom kontinente.
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: