Úvod > Fakulta >

Konferencia "Nové podnikateľské modely pre rozvoj sociálnej ekonomiky"

Dátum: 29. 5. 2008 - 30. 5. 2008
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - slávnostná aula a aula Rotunda
Odborný gestor: KEHV EF UMB - doc. Korimová
Hlavný cieľ:
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika