Úvod > Fakulta >

Informačné systémy vo Finančnej správe SR - daňová časť

Informačné systémy vo Finančnej správe SR - daňová časť (Ing. Miroslava Maliariková, riaditeľka odboru rozvoja IS FS SR)
 
Dátum: 2. 12. 2015
Čas začiatku: 07:30
Čas ukončenia: 09:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, P 217
Odborný gestor: Ing. Jozef Krnáč, PhD.
Hlavný cieľ: Prednášky odborníčky z praxe - Ing. Miroslava Maliariková zameraná na informačné systémy využívané vo Finančnej správe zamerané na správu daní.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Informačné systémy, správa daní, verejná správa
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Jozef Krnáč
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: EF UMB, KRRaVS
E-mail:
jozef.krnac
Telefón: 048/446 2013
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: