Úvod > Fakulta >

Teach for Slovakia

Teach for Slovakia ako nezávislá občianska iniciatíva je súčasťou medzinárodného programu Teach for All, ktorý úspešne funguje vo viac ako 30 krajinách sveta s jednotnou víziou – zlepšiť kvalitu školstva a znižovať nerovnosť v prístupe k vzdelaniu tak, aby raz všetky deti mali vzdelanie, ktoré im dá šancu v živote uspieť. Program sa snaží pritiahnuť najtalentovanejších absolventov univerzít, aby predtým, než naštartujú svoje kariéry, išli najskôr na dva roky učiť do škôl v najťažších podmienkach. V dlhodobom horizonte buduje zo svojich „absolventov“ komunitu budúcich lídrov, ktorí zažili fungovanie školstva na vlastnej koži a ako úspešné osobnosti v biznise, médiách či politike, sa budú spoločne usilovať o zreformovanie systému vzdelávania na Slovensku. V stredu 18.11.2015 o 16,00 hod. v aule rotunde sa uskutoční prezentácia tohto programu medzi študentmi, ktorí čoskoro absolvujú Ekonomickú fakultu UMB a tým sa stávajú potenciálnymi kandidátmi pre účasť na danom programe.
 
Dátum: 18. 11. 2015
Čas začiatku: 16:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Aula rotunda
Odborný gestor: doc. Ing. Jana Marasová, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentácia programu Teach for Slovakia pre študentov EF UMB
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Uplatnenie absolventov, vodcovstvo
Web: http://www.teachforslovakia.sk/teach-for-all/
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón: 048/446 2616
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: