Úvod > Fakulta >

Implementácia SAP v Poštovej banke

V prezentácii sa predstaví Poštová banka, informačné systémy v Poštovej banke - stručný prehľad funkcionalít. V prednáške budú uvedené dôvody, ktoré viedli Poštovú banku, aby implementovala namiesto svojho starého ekonomického systému nový ekonomický systém, vybudovaný na platforme SAP. Stručne budú charakterizované jednotlivé fázy implementácie. Na záver bude diskusia s pracovníkom Poštovej banky. Prednáška je určená pre študentov, učiteľov, ako aj ďalších záujemcov.
 
Dátum: 26. 11. 2015
Čas začiatku: 07:30
Čas ukončenia: 09:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: U1 - nová budova EF UMB
Odborný gestor: Ing. Bohuslav Martiško, CSc., Ing. Igor Kollár, PhD.
Hlavný cieľ: Prenos praxe do vzdelávania
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Banka, organizačná štruktúra, ekonomický systém banky, bankový informačný systém
Web: http://lms2.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Bohuslav Martiško
Titul: Ing., CSc.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
bohuslav.martisko
Telefón: 0904830362
 
Prednáška z praxe pre študentov a učiteľov, realizácia prepojenia vyučovacieho procesu s praxou.
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika