Úvod > Fakulta >

Prednáška Miroslava Kotova: Ako v 35 rokoch spravovať 2 miliardy eur pre pol milióna Slovákov?

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici a Inštitút sporenia a investovania Vás srdečne pozývajú na prednášku portfólio manažéra Allianz Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., na tému: Ako v 35 rokoch spravovať 2 miliardy eur pre pol milióna Slovákov? Prednáška sa uskutoční 24. novembra 2015 v CAP2 na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozvaní.
 
Dátum: 24. 11. 2015
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: CAP2, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko)
Odborný gestor: doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
Hlavný cieľ: Priblížiť svoj osobný príbeh ako sa v 35 rokoch stať portfólio manažérom zodpovedným za správu takmer 2 miliard eur na Slovensku.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Investovanie, úspory, druhý pilier
Web: http://https://www.facebook.com/events/1507598639560019
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Bc.
Organizácia: EF UMB a Inštitút sporenia a investovania
E-mail: mestan.michal@gmail.com
Telefón: 0421 914 275 007
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika