Úvod > Fakulta >

Séria troch prednášok univ. prof. dipl. Ing. Dr. Mikuláša Luptáčika, Ekonomická univerzita, Viedeň

V prednáškach budú prezentované najaktuálnejšie makroekonomické otázky, ktoré sú v súčasnom období prioritné pre Slovensko ako aj celú Európsku úniu.
 
Dátum: 25. 11. 2015 - 26. 11. 2015
Čas začiatku: -
Čas ukončenia: -
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
Odborný gestor: prof. Ing. Rudolf Zimka, PhD., Ing. Peter Hronček
Hlavný cieľ: Harmonogram prednášok:

Streda, 25.11.2015
12:30 - 13:45, Učebňa U2 (nová budova)
Rast produktivity v spracovateľskom priemysle a jeho národohospodárske implikácie.

16:00 - 17:30, Centrum rozvoja doktorandov (hlavná budova)
Národohospodársky význam automobilového priemyslu na Slovensku.

Štvrtok, 26.11.2015
8:00 - 9:30, Učebňa U2 (nová budova)
Drivers of the change in socila welfare in the European countries.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Alena Senková
Titul: -
Organizácia: KKM a IS EF UMB
E-mail:
alena.senkova
Telefón: 048/446 6612
 
Zoznam priložených súborov

prof. Luptáčik.png (23. 11. 2015 14:34:21)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika