Úvod > Fakulta >

Otváracia konferencia medzinárodného projektu s názvom: Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku

Otváracia konferencia medzinárodného projektu: Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku.
 
Dátum: 30. 11. 2015
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia: 11:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula
Odborný gestor: Ing. Stanislav Kološta, PhD.
Hlavný cieľ: Predstavenie projektového tímu, partnerských inštitúcií a aktivít medzinárodného projektu
Kategória: Konferencia medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: anglický
Tematické okruhy:Privítanie na EF UMB, predstavenie partnerských inštitúcií, prezentácia cieľov projektu a projektových aktivít, diskusia.
Ďalšie informácieČíslo projektu: SK06-IV-02-001
Web: http://www.netfinbio.sk/index.php?p=1_2_Aktivity-projektu
 
Kontaktná osoba
Meno: Stanislav Kološta
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: KVEaRR EF UMB
E-mail:
stanislav.kolosta
Telefón: 048/4462729
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika