Úvod > Fakulta >

Scientia Iuventa 2016

Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a občianským združením Ekonómia Vás pozýva na 11. ročník medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.
 
Dátum: 21. 4. 2016
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 17:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Odborný gestor: doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom je výmena poznatkov a skúseností vo vedecko-výskumnej činnosti doktorandov, nadviazanie a prehĺbenie kontaktov a spolupráce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v tematických sekciách: cestovný ruch; ekonomika a manažment podniku; verejná ekonomika a služby a financie.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Cestovný ruch; Ekonomika a manažment podniku; Verejná ekonomika a služby; Financie
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=987
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Hronček
Titul: Ing.
Organizácia: Centrum rozvoja doktorandov - EF UMB
E-mail:
peter.hroncek
Telefón: 048/446 2177
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: