Úvod > Fakulta >

Medzinárodná vedecká konferencia "Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii"

Medzinárodná vedecká konferencia "Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii" je pravidelne organizovaná EF UMB, VŠE Praha a UE Wroclaw.
 
Dátum: 31. 8. 2016 - 4. 9. 2016
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Banská Štiavnica
Odborný gestor: prof. RNDr. Rudolf Zimka, CSc.
Hlavný cieľ: Poskytnúť účastníkom prehľad aktuálnych matematických a štatistických metód využiteľných na riešenie teoretických a praktických problémov v ekonómii.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Makroekonómia, Verejná ekonómia, Sociálna ekonómia, Udržateľnosť rozvoja a demografia, Finančné trhy, Manažment rizika a poistenie, Mikroekonómia, Mutidemenzionálna štatistika v ekonómii
Ďalšie informácie-
Web: http://amse.umb.sk/
 
Kontaktná osoba
Meno: Zuzana Rigová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
amse
Telefón: 048/4466625
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: