Úvod > Fakulta >

Uvítacie stretnutie pre nových mobilitných študentov na EF UMB

uvítanie zahraničných študentov na zimný semester 2019/2020
 
Dátum: 16. 9. 2019
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 10:20
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomicka fakulta miestnosť CRD Tajovského 10, B. Bystrica
Odborný gestor: Mgr. Ing. Gabriela Kormancová, PhD.
Hlavný cieľ: privítanie a inštruktáž nových zahraničných študentov na mobilitu na EF UMB


Kategória: Iné
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie: .
Tematické okruhy:.
Ďalšie informácie.
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Prašovská
Titul: Mgr.
Organizácia: Ekonomická Fakulta
E-mail:
jana.prasovska
Telefón: 00421 446 21 97
 
.
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: