Úvod > Fakulta >

Privítanie francúzskych študentov

privítanie študentov a vyučujúcich z univerzity L’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
 
Dátum: 3. 2. 2016
Čas začiatku: 17:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická Fakulta UMB, Tajovského 10, BB, miestnosť č. P7
Odborný gestor: Doc. Vanda Maráková, Doc. Ľudmila Mešková
Hlavný cieľ: partnerská návšteva

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: anglický
francúzsky
Zhodnotenie:.
Tematické okruhy:predstavenie partnerských inštitúcií
Ďalšie informácie.
 
Kontaktná osoba
Meno: Doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD. Doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Titul:
Organizácia: Ekonomická fakulta, Filozofická fakulta UMB
E-mail: ludmila.meskova@umb.sk, vanda.marakova@umb.sk
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: