Úvod > Fakulta >

Workshop

Partnerstvá a networking vo vidieckych oblastiach na Slovensku a v Nórsku
 
Dátum: 17. 2. 2016
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 13:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - poslucháreň P111 - hlavná budová
Odborný gestor: doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.
Hlavný cieľ: Výmena znalostí

Kategória: Workshop medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Partnerstvá, vidiecke oblasti
Ďalšie informácie-
Web: http://netfinbio.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Stanislav  Kološta
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
stanislav.kolosta
Telefón: 048/446 2729
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: