Úvod > Fakulta >

Prednáška z praxe úspešného absolventa EF UMB: Ing. Tibor Bajaník, majiteľ CK FIFO. Téma: Cenová politika ako súčasť marketingu v cestovných kanceláriách.

Pozývame Vás na prednášku Ing. Tibora Bajaníka, majiteľa CK FIFO, na tému Cenová politika ako súčasť marketingu v cestovných kanceláriách. Všetci ste srdečne vítaní
 
Dátum: 29. 2. 2016
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica Tajovského 10 - poslucháreň PO2 - hlavná budova
Odborný gestor: Ing. Radka Marčeková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je priblížiť poslucháčom praktické uplatňovanie cenovej politiky v cestovných kanceláriách.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Radka Marčeková
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
radka.marcekova
Telefón: 048/446 2216
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: