Úvod > Fakulta >

Ako funguje Európska komisia - pohľad z vnútra

Chcete sa dozvedieť ako funguje Európska komisia? Chcete počuť pohľad zvnútra a nie len oficiálne PR Európskej únie? Chcete sa dozvedieť aké to bolo vyjednávať vstup SR do EÚ?
Dr. h. c., Ing. Ján Figeľ, PhD. hlavný vyjednávač vstupu SR do EÚ, bývalý komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež v rokoch 2004-2009 a aktuálne podpredseda NR SR príde na diskusiu o týchto témach.
 
Dátum: 24. 2. 2016
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - Aula Rotunda
Odborný gestor: EF UMB Banská Bystrica - Katedra ekonómie
Hlavný cieľ: Oboznámenie sa s priebehom vstupu SR do EÚ a fungovaním Európskej komisie
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Pavel Žitňan
Titul: Mgr.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica - Katedra ekonómie
E-mail: pavelzitnan@gmail.com
Telefón: 0907122249
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: