Úvod > Fakulta >

Prezentácia štúdia SZ ŠP v Reims-FR , stretnutie s absolventkou

dňa 4.3.2016 (piatok) o 9,oo hod. uskutoční v 323 stretnutie so študentkou - externistkou zo ŠP ESÚ - Lenkou Žgutovou, ktorá absolvovala pobyt na Univerzite v Reims v rámci spoločne zabezpečovaného ŠP.
Stretnutie je otvorené na možnú diskusiu a ďalšie podnety.
 
Dátum: 4. 3. 2016
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická Fakulta UMB, Tajovského 10, BB, miestnosť č.323
Odborný gestor: Prof. Mária Uramová
Hlavný cieľ: informácie o spoločne zabezpečovanom študijnom programeKategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:.
Tematické okruhy:.
Ďalšie informácie.
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária  Uramová
Titul: prof.
Organizácia: Ekonomciká fakulta Katedra Ekonómie
E-mail:
maria.uramova
Telefón:
 
Aktivita je aj pre nekatedrových záujemcov
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: