Úvod > Fakulta >

SLOVENSKÝ JAZYK PRE CUDZINCOV

Katedra odbornej jazykovej komunikácie na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela ponúka kurzy slovenského jazyka pre cudzincov.
 
Dátum: 15. 2. 2016
Čas začiatku: 17:00
Čas ukončenia: 19:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta, Tajovského 10, Banská Bystrica, poslucháreň - P6 hlavná budova
Odborný gestor: Mgr. Eva Jurčáková, PhD.
Hlavný cieľ: Prvé informačné stretnutie pre nových ERASMUS študentov.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Eva Jurčáková
Titul: Mgr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
eva.jurcakova
Telefón: 048/446 2526
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: