Úvod > Fakulta >

Medzinárodný jazykový certifikát v nemčine - ÖSD

Katedra odbornej jazykovej komunikácie organizuje v spolupráci s centrálou ÖSD vo Viedni medzinárodne uznávanú jazykovú skúšku z nemeckého jazyka.
 
Dátum: 14. 4. 2016 - 15. 4. 2016
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Odborný gestor: Mgr. Eva Jurčáková, PhD.
Hlavný cieľ: Zorganizovanie medzinárodnej skúšky z nemeckého jazyka „Rakúsky jazykový diplom – ÖSD“ pre záujemcov na získanie certifikátu z radov študentov a verejnosti.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: nemecký
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie14.4.2016 - písomná časť skúšky:13:00 -17:00 hod., 15.4.2016 - ústna časť skúšky: 8:00 -12:00 hod. Certifikát je možné získať z rôznych jazykových úrovni A1, A2, B1, B2, C1, C2-ekonomická nemčina.
 
Kontaktná osoba
Meno: Eva Jurčáková
Titul: Mgr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KOJK
E-mail:
eva.jurcakova
Telefón: 048/446 2526
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: