Úvod > Fakulta >

Informačné systémy vo Finančnej správe SR - daňová časť

Informačné systémy vo Finančnej správe SR - daňová časť (Ing. Miroslava Maliariková, riaditeľka odboru rozvoja IS FS SR)
 
Dátum: 14. 3. 2016
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P 111 - hlavná budova
Odborný gestor: Ing. Jozef Krnáč, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška odborníčky z praxe - Ing. Miroslava Maliariková zameraná na informačné systémy využívané vo Finančnej správe zamerané na správ daní.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Informačné systémy, správa daní, verejná správa
 
Kontaktná osoba
Meno: Jozef Krnáč
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KRRaVS
E-mail:
jozef.krnac
Telefón: 048/446 2013
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: