Úvod > Fakulta >

Medzinárodný jazykový certifikát z anglického jazyka UNIcert®III

Katedra odbornej jazykovej komunikácie organizuje skúšku na medzinárodný jazykový certifikát UNIcert®III z anglického jazyka pre ekonomické vedy pre študentov UMB
 
Dátum: 14. 4. 2016 - 18. 4. 2016
Čas začiatku: 08:30
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Odborný gestor: PhDr. Mária Spišiaková, PhD.
Hlavný cieľ: Zorganizovanie skúšky z anglického jazyka na získanie medzinárodného certifikátu UNIcert®III pre študentov UMB
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie14.4.2016 - písomná časť skúšky: 8:30 - 12:30 hod.; 18.4.2016 - ústna časť skúšky: 14:00 - 17:00 hod.
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=514
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Spišiaková
Titul: PhDr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB, KOJK , Banská Bystrica
E-mail:
maria.spisiakova
Telefón: 048/446 2511
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: