Úvod > Fakulta >

Prednáška spojená s diskusiou:" Idea univerzity a rozkol vied".

Prednášajúci: Mgr. Miloš Taliga, PhD.
Mgr. Michal Šedík, PhD.
Filozofická fakulta UMB
 
Dátum: 23. 2. 2016
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Aula Rotunda
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB - Katedra ekonómie
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Uramová
Titul: prof.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
maria.uramova
Telefón: 048/446 2617
 
Zoznam priložených súborov

IdeaUniverzity.docx (22. 2. 2016 12:33:30)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: